ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Одмрзнување и понатамошна апликација

Biohellenika го превзема доставувањето на одмрзнати, контролирани и готови матични клетки за употреба, во течен азот во посебен сад - voyager - во било која болница во светот, без никакво дополнително финансиско задолжување. Протоколот за одмрзнување на Biohellenika е објавен во меѓународното списание Cytotherapy 2007, Vol 9, No7, p: 654-659, службен орган на меѓународната фирма за терапија со клетки. (International Society for Cell Therapy).

Biohellenika располага со пет посебни садови за транспорт, voyager, со кои матичните клетки може да се транспортираат безбедно, во течен азот, до било кое место во светот.

Biohellenika во нејзините објекти поседува лабораторија за размножување и одвојување на клетки и продолжува да соработува со Националниот Институт за Истражување, во употреба на меѓународно прифатените протоколи за размножување и користење, дури и на мал број матични клетки.

Biohellenika денес во соработка со Националниот Институт за Истражување, ги проучува брзите развои во областа на терапевтските примени на матични клетки, придонесува во тоа и се грижи за инфраструктурата на нејзините лаборатории, со цел да бидат подготвени и да ја подржат примената, кога ќе биде побарано.

Biohellenika со оптимизам ја очекува иднината, со секојдневна грижа, за да ја придобие вашата доверба, секогаш блиску до идните потреби на вашето дете.