ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Био Стем е ексклузивен претставник на бaнката за изолирање и криопрезервација  Biohellenika во Македонија. Био Стем е основан и успешно функционира на територијата на Македонија од 2009 година. Био Стем има официјална соработка со сите болници, родилишта и стоматолошки ординации. Нашиот професионален тим на сите идни родители и родители со мали деца им ја нуди услугата за криопрезервација на матични клетки од папочна врвца и млечни заби  24 часа, 7 дена во неделата.

Гарантираме брза и безбедна достава на примерокот во лабораториите на банката за изолирање и криопрезервација на матични клетки, Biohellenika во Солун. Био Стем ви нуди одложено плаќање без камата на рати и наменски кредит со минимални услови за одобрување 24 рати.

Зошто Био Стем?

- Био Стем нуди најбрз транспорт (до 12 часа) на матичните клетки до лабораториите (Скопје-Солун).

Животот на матичните клетки и нивната репродуктивна моќ е најголема во првите 24 часа. После тоа значително се намалуваат горенаведените својства на матичните клетки.

- Без аванс (плаќањето почнува од моментот кога ќе пристигне сертификатот т.е. потврдата за успешно изолирање на матични клетки во канцеларија)

- Единствена можност за одложено плаќање на рати (без провизија и без камата)

- Био Стем е единствено претставништво на банка која поседува АВВА certificate кој го имаат вкупно 65 лаборатории во светот, 3 во Европа и 1 на Балканот.

- Двојна сигурност (примарна лабораторија во Солун, секундарна во склоп на Националниот Институт за истражување во Атина)

- Соработка со лабораторијата Cytori од Америка која на клиентите од Biohellenika им нуди можност за третмани со матични клетки и која нуди поддршка во чувањето на матични клетки

- Тимот на Био Стем е активен 24 часа, 7 дена неделно.