ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Дали собирањето крв од папочна врвца влијае на количината на крв кај кај новороденчето?

Не, затоа што крвта се собира по пресекување на папочната врвца. Собирањето на крвта може да биде дури и по отстранување на плацентата. Доколку крвта која е преостаната во папочната врвца се врати во новороденчето крвниот сиситем ќе има вишок на крв, односно поголем волумен па може да предизвика проблеми во функционирањето на кардиоваскуларниот систем. Токму заради оваа причина во папочната врвца и плацентата останува одреден волумен на крв.

Обично папочната врвца и плацентата после породувањето се фрлаат. Денес секој кој што знае дека овој материјал е најважен извор за собирање не матични клетки нема да дозволи истиот да се фрли, туку ќе ги зачува матичните клетки за сигурна иднина на своите деца.