ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Зашто да ги сочувам матичните клетки од крв од папочна врвца кога можам истите да ги сочувам од коскена срцевина или од масно ткиво во случај на потреба?

Процедурата на земање на матични клетки од крв од папочна врвца е целосно безболна и безопасна за животот на детето и мајката. Бидејќи овие клетки се најмлади (имаат 0 години) имаат огромен потенцијал за пролиферација и диференцијација. Овие клетки се собираат пред да се рзвие болеста и токму зардаи тоа не се носители на болести. Само неколку здрави луѓе од претпазливост би се одлучиле за болна процедура за изолирање и зачувување на матични клетки од коскена срцевина или масно ткиво.

Кога болеста е присутна постои опасност да нема доволно масно ткиво како резултат на исцрпеност на пациентот или болеста да ја има зафатено и коскената срцевина.

И на крај матичните клетки кои ќе се изолираат ќе бидат стари и со терапевтски ефект.