ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Дали матичните клетки од крвта од папочна врвца може да се применат во автологни третмани на леукемија

ДА. Автологната трансплантација денес е прв избор, доколку може да се најде автологен графт.

Се до денес во Европа се извршени над 25 000 трансплантации со користење на хематопоетски матични клетки. 70 % од овие трансплантации се автологни (матичните клетки се земени од самиот пациент) и 30 % се алогени (матичните клетки се добиени од донатор).

3 годишно дете болно од акутна лимфобластна леукемија е излекувано со третман со сопствени матични клетки и случајот е објавен во медицински журнал. Во 2003 година кога болеста се појавила третманот со хематерапија бил два пати неуспешен и конечно докторите одлучиле да ги применат матичните клетки кои семејството ги зачувало во приватна банка веднаш по породувањето. После 4 години од третманот кај детето нема никакви симптоми на болеста.