ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Kако да ги зачувам матичните клетки на своето дете во Biohellenika, преку македонската компанија Био Стем?

Потпишување на договор за посредување и добивање на сет за собирањена крв од папочна врвка или друг извор на матични клетки, без никаков финансиски надомест од страна на родителите.

Собирање на крвта од папочна врвка или друг извор на матични клетки, од било која гинеколошка установа во Р.Македонија и организирање на транспорт на истите до Biohellenika (оваа процедура ќе биде внимателно организирана и 100% исполнета од страна на БИО СТЕМ) во рок од 48 часа, без никаков финансиски надомест од страна на родителите.

Во рок од 15 дена од денот на пристигување на материјалот во Biohellenika, ќе пристигнат сертификатите за изолирање, контрола на квалитет, криопрезервирање на матични клетки од Biohellenika.

Сертификат со кој родителите стануваат сопственици на матични клетки кои се замрзнати и зачувани во лабораториите на Biohellenika, за период од 20 години.